Jordens accountants

Wij adviseren en begeleiden u bij het realiseren van uw businessplan.

Phone icon +32 (011) 25 19 40 Envelope icon info@jordens-accountants.be

Advies

 • startersbegeleiding zowel éénmanszaak als vennootschappen
 • begeleiding bij het opstellen van uw financieel & businessplan
 • begeleiding bij uw inbreng of quasi-inbreng
 • begeleiding bij kredietaanvragen
 • begeleiding bij aandelentransacties
 • begeleiding bij vereffening
Modern Bureau JORDENS accountants met rood schilderij
Glazen muur met cijfers bij Jordens accountants

Boekhouding

 • organisatie en voeren van de boekhouding
 • opstellen van tussentijdse rapporteringen
 • opstellen van de balans en jaarrekening

Fiscaliteit

 • opstellen en indienen van fiscale aangiftes (in)directe belastingen
 • begeleiden, opvolgen en afhandelen van fiscale controles en geschillenprocedures met fiscale Administraties
 • fiscale optimalisaties en reorganisaties
Uitzicht op de werkruimte van boekhoudkantoor JORDENS accountants

JORDENS accountants staat voor meer dan alleen cijfers

U ontvangt van ons niet alleen een jaarlijkse staat van kosten en opbrengsten of een balans maar ook een zeer gedetailleerde weergave van de herkomst van deze inkomsten en uitgaven zodat uw boekhouding meer wordt dan een "noodzakelijk kwaad" of een "wettelijke verplichting" maar ook een beleidsinstrument om uw kleine of grote onderneming mee te sturen.

Phone icon +32 (011) 25 19 40