JORDENS accountants

BOEKHOUDING & FISCALITEIT

een betrouwbare boekhouding is de hoeksteen van gedegen advies

BOEKHOUDING

  • organisatie en voeren van de boekhouding
  • opstellen van tussentijdse rapporteringen
  • opstellen van de balans en jaarrekening 

FISCALITEIT

  • opstellen en indienen van fiscale aangiftes (in)directe belastingen
  • begeleiden, opvolgen en afhandelen van fiscale controles en geschillenprocedures met fiscale Administraties
  • fiscale optimalisaties en reorganisaties

JORDENS accountants staat voor meer dan alleen cijfers

U ontvangt van ons niet alleen een jaarlijkse staat van kosten en opbrengsten of een balans maar ook een zeer gedetailleerde weergave van de herkomst van deze inkomsten en uitgaven zodat uw boekhouding meer wordt dan een "noodzakelijk kwaad" of een "wettelijke verplichting" maar ook een beleidsinstrument om uw kleine of grote onderneming mee te sturen. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x